Skip to main content

Algemene Voorwaarden

Levering / Algemene voorwaarden van AC Works / Figarocars

1. Vestiging

Adresgegevens:

AC Works / Figarocars
Tesselschadestraat 22
5216JW  Den Bosch
Nederland / Netherlands
Tel: (+31) (0) 646625658

KvK: 16060796

Handelsnamen: AC Works en Figarocars

2. Leveringen en diensten waarop deze voorwaarden betrekking hebben.

Het betreft hierbij alle leveringen, diensten en verkopen aangeboden door bovenstaand bedrijf zowel fysiek op het vestigingsadres alsmede alle diensten en leveringen aangeboden op locatie en via internetsites / webwinkels.

3. Voorwaarden en garantie bepalingen voor klanten.

Alle leveringen en diensten geschieden onder onderstaande voorwaarden.

Nieuwe goederen.

Alle nieuwe goederen worden geleverd onder volledige garantie van de fabrikant / leverancier van AC Works.

Nieuwe goederen kunnen altijd geruild worden mits ongebruikt en in originele verpakking binnen 20 dagen na factuur / leverdatum. Elektronische en apart voor de klant bestelde onderdelen kunnen niet worden geruild. AC Works garandeert dat de geleverde goederen voldoen aan de geadverteerde goederen. En de te verwachte kwaliteit van de goederen AC Works is niet verantwoordelijk voor eventueel veranderingen in merk namen of toegepaste materialen door de fabrikant / leverancier mits de kwaliteit overeenstemt met de geadverteerde en / of besproken kwaliteit.

Alle geschillen dienen altijd als eerste aan de directie van AC Works te worden voorgelegd.

Gebruikte goederen.

Op gebruikte goederen is op zich geen garantie van toepassing tenzij vooraf anders besproken en vastgelegd op het aankoopbewijs.

Bij aankoop van gebruikte goederen via de webshop / site is het product zoals beschreven in de omschrijving. Over de staat van de gebruikte goederen kan niet worden gereclameerd. Mochten er misverstanden ontstaan over het geleverde artikel dan beslist AC Works op basis van coulantie of het artikel geruild / terug genomen kan worden. AC Works doet zijn uiterste best om het artikel zo duidelijk mogelijk te beschrijven / omschrijven. Gebruikte goederen kunnen niet worden geruild tenzij vooraf schriftelijk overeengekomen en vastgelegd op het aankoopbewijs.

Alle geschillen dienen eerst voorgelegd te worden aan de directie van AC Works.

Verzenden van goederen nieuw en gebruikt.

AC Works is nimmer aansprakelijk voor breuk of andere schades tijdens vervoer of verzending van goederen door derden.

Reclameren over ontstane schade tijdens vervoer dient de ontvanger / cliënt ten alle tijde te doen bij de vervoerder / besteller. AC Works kan hierbij als bemiddelaar op treden.

Op verzoek van cliënt/ontvanger kunnen goederen tegen meerprijs verzekerd verzonden worden.

Diensten.

Op alle technische diensten en reparaties uitgevoerd door AC Works worden standaard drie maanden garantie verleend vanaf factuurdatum, tenzij anders overeengekomen en schriftelijk vastgelegd.

De garantie op reparaties heeft alleen betrekking op de reparatie “An sich” en niet op eventuele vervolgschade(s). Voorbeelden van vervolgschades zijn: Defecte koppakking, lagerschade (bijv. door geen of te weinig olie), schades veroorzaakt door geen periodiek onderhoud of controle interval (Motor versnellingsbak olie, koelmiddel, enz). Bij deelreparaties is de garantie alleen van kracht op het gerepareerde deel van het voertuig en absoluut niet op de overige zaken en onderdelen van het voertuig. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
Op defecte koppakkingen wordt nooit garantie gegeven tenzij gemeld direct na reparatie en / of levering van het voertuig door AC Works. Reparaties met gebruikte onderdelen geven alleen garantie op de montage van het onderdeel of de onderdelen maar niet op het gebruikte onderdeel zelf. Tenzij anders overeengekomen Op alle overige door AC Works geleverde diensten zijn garantie voorwaarden van kracht die vooraf individueel schriftelijk worden vastgelegd met de klant.

Alle geschillen dienen eerst voorgelegd te worden aan de directie van AC Works.

4. Restauratie/ refurbishen en aanbetalingen

AC Works voert refurbish en restauratie werkzaamheden aan voertuigen uit voor klanten. Deze werkzaamheden worden vooraf altijd in overleg met de klant volledig besproken en beschreven in de verkoop factuur.

Bij aanvang van de werkzaamheden vraagt AC Works een aanbetaling van maximaal 2/3 van het totaalbedrag van de verkoop factuur. Dit in overleg met de klant en vermeld op de factuur. Aangezien de meeste refurbish / restauratie werken langere tijd gaan duren wordt er een “om en nabij” aflever / oplever datum vermeld. AC Works heeft altijd de mogelijkheid om hier redelijkerwijs van af te wijken, indien de omstandigheden hier om vragen. Het doel zal altijd zijn om een goede prestatie te leveren voor het overeengekomen bedrag. Aangezien de refurbish en restauratie werken plaatsvinden aan oude voertuigen kan er nooit een volledige tijds / garantie gegeven worden over de geleverde diensten. Hiermee wordt bedoeld dat AC Works het maximale zal doen binnen de mogelijkheden en overeengekomen bedragen om een zo goed mogelijke prestatie te leveren er kan echter nooit gereclameerd of enige verantwoordelijkheid stelling gedaan worden naar AC Works over de lengte (in termijn) waarop de uitgevoerde werkzaamheden in een goede conditie dienen te blijven. Bijv. het weer ontstaan van roestvorming, of technische beperkingen.

5. Geschillen en uitsluitingen

AC Works doet zijn uiterste best en zal zich maximaal inspannen om correcte diensten en goederen te leveren zoals hierboven zijn vermeld. AC Works kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor zaken die boven zijn macht liggen of zaken / garanties die afhankelijk zijn van derden. De in deze leverings / algemene voorwaarden vermelde zaken zijn bindend voor beide partijen – AC Works en Cliënt- geschillen hierover dienen altijd zonder inmenging van derden tussen AC Works en cliënt als eerste te worden besproken, behandeld en opgelost. AC Works is niet verantwoordelijk en aansprakelijk als hiervan eenzijdig door de cliënt word afgeweken.

De in deze leveringsvoorwaarden besproken zaken zijn bindend voor alle diensten en leveringen.

Voor zaken waarin deze leveringsvoorwaarden niet voorzien is het Nederlands recht van kracht.